Єременко О.В. Основи магістерської підготовки (теорія і практика реалізації в системі музично-педагогічної освіти) : навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів мистецької освіти, наукових працівників, магістрантів, студентів, учителів / О. В. Єременко. – Суми: СумДПУ, 2011. – 292 с.