Єременко О.Р. На шляху літературознавчого аналізу текстів «Єрусалим на горах» Р. Федоріва і «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного : навч.-метод. посібник зі спецкурсу «Сучасний історичний роман і його вивчення в школі» (у двох частинах). – На допомогу філологам-магістрантам / О.Р. Єременко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 128 с.