Єременко О. Художнє обличчя минулого в сучасній історичній романістиці (На шляху літературознавчого аналізу текстів): навч.-метод. посібник / О.Єременко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 260 с.