Write English with Pleasure = Пишемо англійською з задоволенням : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів /В.В.Павлов та ін. – Суми : СумДПУ, 2003. – 120 с.