Воропаєв Д. С. Методика оцінювання психофізіологічного стану підлітків загальноосвітніх навчальних закладів : метод. рекомендації / Д.С. Воропаєв, О.О. Єжова, М.Ю. Антомонов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 28 с.