Владимирова В. М. Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ століть (творчі завдання, тести) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів / В. М. Владимирова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 88 c.