Вислови свою думку = Speak Up : метод. рекомендації [з розвитку навичок усного мовлення для студентів старших курсів «Актуальні проблеми сьогодення»] / [уклад. С.Ф. Алексенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 44 с.