Виховання школярів на основі цінностей олімпізму : Методичні рекомендації для педагогів-організаторів і вчителів / [укл. О.А. Томенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 36 с.