Вертепова І.Ю. Завдання для самостійної роботи з англійської мови “Основи комп’ютерної техніки”: Навч. посібн. для студ. старших курсів факультету іноз. мов / І. Ю. Вертепова, С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 60 с.