Вертель А. В. Філософія психоаналізу : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Вертель. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 208 с.