Верблюдов І.Б. Організація і методика самостійного оздоровчого тренування : Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 155 с.