Верблюдов І.Б. Організація і методика оздоровчої фізичної культури : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту при вивченні дисципліни „Організація і методика оздоровчої фізичної культури” / І.Б. Верблюдов, Т.О. Лоза, С.В. Чередниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 275 с. – (Рекомендовано МОН України. Лист № 1/11-4883 від 15.06.11).