Верблюдов І.Б. Індивідуальна тренувально-оздоровча програма : Метод. посібник для студен. ВНЗ / І. Б. Верблюдов. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 84 с.