Вакалівщина [Текст] : до 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, О. В. Говорун, Г. Я. Касьяненко та ін. ; відп. за випуск О. В. Говорун ; мал. на обкл. Є. О. Лебідь]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – 209 с.