Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя : Навчально-методичний посібник для педагогічних університетів / А.М.Уварова. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 132 с.