Уткіна Л.О. English for Seniors. Term IІ (Англійська для студентів-старшокурсників) : Навчальний посібник для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов педагогічних ВНЗ (англійською мовою) / Л.О.Уткіна, О.Ю.Особливець, Т.В.Євтушенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 146 с.