Українські народні рухливі ігри як засіб виховання дітей молодшого шкільного віку : [для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.010202 «Спорт»] / укл.: Л. І. Прокопова, А. Б. Гученко, С. В. Одинцова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 48 с.