Українська мова : Зб. диктантів для студ. / укл. В.В.Герман, Н.В.Громова, Н.П.Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 220 с.