Українська мова – символ єдності нації : альманах студентської творчості / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за ред.: О. Семеног, Н. Громової, О. Кумеди, О. Кулікової, М. Ячменик. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 112 с.