Творчість Тараса Шевченка в національно-духовному вимірі сьогодення : збірник наукових праць студентів та магістрантів / за ред. В.М. Владимирової та Н.І. Кириленко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 106 с.