Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : монографія / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 380 с.