Туристсько-спортивна підготовка : збірник робочих програм навчальних дисциплін напряму підготовки «Туризм», спеціальність «Туризмознавство» за спеціалізацією «Туризм і відпочинок» / уклад. В.М. Зігунов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 216 с.