Цикін В.О. Філософія освіти – стратегія прориву в майбутнє : монографія / В. О. Цикін, І. А. Бріжата. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 256 с.