Тригуб І. Методика роботи з хореографічним колективом (початковий, основний, вищий рівень) : навч.-метод. посіб. для студ. пед. університетів (напрям «Хореографія») / І. Тригуб, С. Тригуб. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 104 с.