Ткаченко, Ю. А. Дивовижний світ нанотехнологій [Текст] : елективний курс з фізики для учнів 9 класу : навчальний посібник для вчителів та студентів педагогічних університетів / Ю. А. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 111 с.