Тестові запитання і завдання до курсу “Фізіологія людини з основами патофізіології” : [для студентів Інституту фізичної культури, спец. “Здоров’я людини”] / [упоряд. О.І. Іванова]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 140 с.