Теоретико-методичні основи викладання рухливих ігор та забав з елементами різних видів спорту : навч.-метод. посібник [для студентів напряму підготовки 6.010202 «Спорт»] / [уклад.: С.В. Одинцова, Г.Б. Гученко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 72 с.