Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці / О.В. Михайличенко, В.С. Бугрій, С.І. Моцак [та ін.]; заг. ред. проф. О.В. Михайличенка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 224 с.