Тарєлкін Ю. П. Основи сучасної філософії : навчальний посібник : [для підготовки до семінарських занять та екзаменів] / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 288 с.