Тарєлкін Ю.П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 196 с.