Тарєлкін Ю.П. Історія філософії в стислому вигляді : навч. посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 226 с.