Тарєлкін Ю.П. Філософія в структурно-логічних схемах: Навчальний посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів / Ю.П.Тарєлкін, В.О.Цикін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 188 с.