Тарєлкін Б.П. Філософія: структурно-логічний аспект : навч. посібн. [для підготовки до семінарських занять та екзаменів] / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Циків. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 224 с.