Тарасова Т.Б. Психологічні особливості студентства : [Навч.-метод. посібник для магістрантів] / Т. Б. Тарасова. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 50 с.