Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики : Навч. посібник для студ. та магістр. фак. мистецтв / Л. Г. Тарапата-Більченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 76 с.