Табірний збір : Положення про проведення інструктивно-методичного табірного збору літньої педагогічної практики : [навчально-методичний посібник] / [уклад. Н.Г.Осьмук ; наук. ред. А.А.Сбруєва]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 132 с.