Сушко-Безденежних М. Г. Стилістика німецької мови : навч. посібн. [для студ. факульт. іноз. мов вищ. навч. закл. ] (німецькою мовою) / Ї М. Г. Сушко-Безденежних. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 120 с.