Сумченко С.В. Природа та суспільство: філософський аспект проблем взаємозв’язку : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти ІІІ-ІV р.а. / С. В. Сумченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 89 с.