Сумченко С. В. Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації: філософсько-методологічний аналіз : монографія. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 200с.