Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали І обл. наук.-практ. конф. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 244 с.