Сучасні глобалізаційні процеси : Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей під час вивчення курсу політології / Укл. О.В.Стогова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 48 с.