Стефіна Н.В. Педагогічна практика студентів у школі : навч. посібник [для студентів, методистів, керівників практики, вчителів шкіл різного типу] / Н.В. Стефіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 88 с.