Стефіна Н.В. Педагогічна практика студентів у школі : Навч. посібник для студ., методистів, керівників практики, вчителів шкіл різн. типу / Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 84 с.