Стахевич О.Г. Теоретичні аспекти вокального виховання дітей: основні положення програми / О.Г. Стахевич // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. Вип. 25. – Киів-Суми : НМАУ, МІГРО, 2004. – С. 65-71.