Стахевич О.Г. Bel canto і вокально-педагогічна думка Німеччини ХІХ ст. / О.Г. Стахевич // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. Вип. 27. – Киів-Суми : НМАУ, КНЛУ, МІГРО, 2004. – С. 3-20.