Снегірьов І.О. Філософське осмислення соціальних систем крізь призму теорії організації : монографія / І.О. Снегірьов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 184 с. (російською мовою)