Склярова Р.В. Інфекційні хвороби дитячого віку та їх профілактика : навч.-метод. посібн. / Р.В. Склярова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 96 с.