Скляр А.М. Вступ до хімії полімерів : навч. посібник / А.М. Скляр. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 80 с.