Швець В.В. У світі англійської мови – In the World of English. Тerm I : навч. посібник для студентів 3-го курсу факульт. іноз. мов університетів та інститутів (англійською мовою) / В.В.Швець, Л.Ю.Дзюба, Н.В.Мальована. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 152 с.