Шошура Н.Д. Комплекси фізичних вправ під час вагітності протягом триместрів : Навчально-методичний посібник / Н.Д.Шошура, Т.Є.Криводуд, Н.А.Кулик. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 64 с.